คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ต้อนรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากโรงเรียนจิรารักษ์อินเตอร์บริบาลนครราชสีมา
   คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ต้อนรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากโรงเรียนจิรารักษ์อินเตอร์บริบาลนครราชสีมา ที่เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจในการศึกษาต่อในคณะ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ การแพทย์แ
 
 
 
ร่วมการประชุมผู้ประสานงานพอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง โครงการพัฒนารูปแบบบริการงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครรินทร์ทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564
   วันที่ 18 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร. วรพรรณ ย
วัยพฤหัสบดีที่18 มีนาคม2563 เข้าร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ในโครงการ"เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโคกขาม หมู่ 12 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย
   วันที่ 18 มีนาคม 2564 คณะเทคนิคการแพทย์
วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2564 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านหัวป้าง ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
   ในวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2564 คณาจารย์คณะ
 
 
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2566...
คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจประเมินสถาบันจากสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อรับนักศึกษาปีการศีกษา 2564...
รายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรองปริญญาในวิชาชีพ...
การตรวจประเมินสำหรับการขอรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ปีที่ 3...
เรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ...
ระเบียบการแต่งกายชุดพิธีการ วิทยาลัยนครราชสีมา...
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562...
  ข่าวทั้งหมด » 
 
 
     
  คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
    290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 444060 ต่อ 175
อีเมล: ahs.nmc.ac.th
     
   
 
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
0020159