HOME  >  กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
 
กิจกรรม : ร่วมการประชุมผู้ประสานงานพอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง โครงการพัฒนารูปแบบบริการงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครรินทร์ทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564

รายละเอียดกิจกรรม : วันที่ 18 มีนาคม 2564 อาจารย์ ดร. วรพรรณ ยิ่งศิวะพัฒน์ และอาจารย์ อรอุมา เฮ้านนท์ เป็นตัวแทน คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา เข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงานพอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง โครงการพัฒนารูปแบบบริการงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครรินทร์ทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณปริสุทโธ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา เพื่อพัฒนาการบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

ภาพประกอบ :
 
 
 
     
  คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
    290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 444060 ต่อ 175
อีเมล: ahs.nmc.ac.th
     
   
 
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
0012197