HOME  >  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
     
 
 
ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ ปีการศึกษา 2566 Read more...
คณะเทคนิคการแพทย์รับการตรวจประเมินสถาบันจากสภาเทคนิคการแพทย์ เพื่อรับนักศึกษาปีการศีกษา 2564 Read more...
รายชื่อสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ ที่สภาเทคนิคการแพทย์รับรองปริญญาในวิชาชีพ Read more...
การตรวจประเมินสำหรับการขอรับรองสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) ปีที่ 3 Read more...
เรียนเชิญบุคลากรและนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา เข้าร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ Read more...
ระเบียบการแต่งกายชุดพิธีการ วิทยาลัยนครราชสีมา Read more...
รับสมัครนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 Read more...
คณาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยนครราชสีมา เข้าร่วมอบรมเรื่องสถาบัน พระมหากษัตริย์กับประเทศไทย Read more...
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา รับสมัครนักศึกษา 2562 รอบแรก 1 ตุลาคม 2561-15 มกราคม 2562 Read more...
สานสัมพันธ์น้องพี่สีน้ําเงินทอง(รับน้องปลอดเหล้า) และการประกวด Freshy Boy & Girl 2561 Read more...

หน้า    1   2  
 
 
 
     
  คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
    290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 466050 ต่อ 161
อีเมล: ahs@nmc.ac.th
     
   
 
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
0021536