HOME  >  กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
 
กิจกรรม : คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ต้อนรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากโรงเรียนจิรารักษ์อินเตอร์บริบาลนครราชสีมา

รายละเอียดกิจกรรม : คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ต้อนรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากโรงเรียนจิรารักษ์อินเตอร์บริบาลนครราชสีมา ที่เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยนครราชสีมา เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจในการศึกษาต่อในคณะ สหเวชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ การแพทย์แผนไทย สาธารณสุขชุมชน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การแพทย์แผนจีน กายภาพบำบัด วิทยาศาตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ การกีฬาและการออกกำลังกาย ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 โดยมีคณะผู้บริหารของวิทยาลัยนครราชสีมาและคณะสหเวชศาสตร์ร่วมกล่าวต้อนรับและพาเยี่ยมชมสถานที่จัดการเรียนการสอน รวมถึงให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อ

ภาพประกอบ :
 
 
 
     
  คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
    290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 466050 ต่อ 161
อีเมล: ahs@nmc.ac.th
     
   
 
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
0021534