HOME  >  กิจกรรมทั้งหมด  
     
 
     
 
 คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้ต้อนรับอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาจากโรงเรียนจิรารักษ์อินเตอร์บริบาลนครราชสีมา
 ร่วมการประชุมผู้ประสานงานพอ.สว. จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง โครงการพัฒนารูปแบบบริการงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครรินทร์ทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2564
 วัยพฤหัสบดีที่18 มีนาคม2563 เข้าร่วมออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ ในโครงการ"เสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโคกขาม หมู่ 12 ตำบลโบสถ์ อำเภอพิมาย
 วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2564 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านหัวป้าง ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
 วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 คณาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ วัดบ้านหนองผือ หมู่ 2 ตำบลหนองหว้า อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
  วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาลัยนครราชสีมา ได้นำนักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประกอบการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา
 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านโนนเมือง หมู่ 2 ตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นำโดยคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยนครราชสีมา มาเป็นจิตอาสาแสดงความจำนงค์ บริจาคโลหิตบริจาคโลหิต ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สภากาชาดไทย
 วันศุกร์ ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านวังม่วง ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
 วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านซับศรีจันทร์ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
 วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา
 พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจำปีการศึกษา 2563
 อาจารย์คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมวางพวงมาลา เนื่องในวันมหิดล ณ โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดนครราชสีมา
 คณะเทคนิคการแพทย์ ให้บริการวิชาการระดับสถาบันแก่สังคม
 วันศุกร์ ที่ 13 มีนาคม 2563 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านโนนเพ็ด ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
 วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม 2563 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนชินวงศ์อุปถัมภ์ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
 วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 คณาจารย์ และนักศึกษา ออกค่ายอาสาให้บริการในชุมชน ณ โรงเรียนบ้านคลองบง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
 วันศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
 วันพฤหัสบดี ที่ 9 มกราคม 25623 ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนดอนใหญ่พัฒนา อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

หน้า    1   2  
 
 
 
 
     
  คณะสหเวชศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา
    290 หมู่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044 444060 ต่อ 175
อีเมล: ahs.nmc.ac.th
     
   
 
 
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
0020163