เงื่อนไขและหลักฐานในการสมัคร
  1. ใบสมัครกรอกผ่านระบบ
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ
3. ค่าสมัครเข้าโครงการ จำนวน 500 บาท
   
วิธีการสมัคร
  - สมัครด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ http://tcm.nmc.ac.th/th/tcm_cam.php
- โทรศัพท์ 0-4446-6050, 0-4446-6051, 0-4446-6052 ต่อ116
- อ.พจ.สุธาสินี สายวดี 083-1169798
- ดาวน์โหลดใบสมัคร [ Download ]

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – ถึงวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2563
   
วิธีการชำระค่าสมัคร
  1.ชำระด้วยตนเองได้ที่ คณะการแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา
2.โอนเงินผ่านธนาคาร เลขบัญชี 374-030-142-2 ชื่อบัญชีกองทุนทั่วไปวิทยาลัยนครราชสีมา สาขาสามแยกปักธงชัย
   
  ***กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงิน พร้อมใบสมัครมาที่ ทางไปรษณีย์
ที่อยู่ คณะการแพทย์แผนจีนวิทยาลัยนครราชสีมา 290 หมู่ 2 ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0-4446-6050-52 ต่อ 116 อ.พจ.สุธาสินี สายวดี 083-1169798 หรือส่งหลักฐานทางเพจแพทย์แผนจีน วิทยาลัยนครราชสีมา
   
กำหนดการค่ายแพทย์จีนฝึกหัดครั้งที่ 1 [ Download ]